Názvy publikací vytištěné tučně byly vydány v zahraničí

Lopuchovská, V. A. (1996): Němčina pro řezníky a uzenáře. Agral. Praha.

Lopuchovská, V. A. (1996): Nová učebnice obchodní němčiny. Management Press, Praha.

Lopuchovská, V. A. (1996): Nová učebnice obchodní němčiny l. Management Press, Praha. 2. vydání.

Lopuchovská, V. A. /Bureš, I. (1998): Nová učebnice obchodní němčiny 2.Marketing auf Deutsch. Management Press, Praha.

Lopuchovská, V. A. / Skládalová, J. (1998): Obchodní němčina pro cukráře a pekaře. Česká komora pekařů a cukrářů, Praha.

Lopuchovská, V. A. (1998): Konverzace v němčině pomocí obrazových schémat. Fragment, Praha.

Lopuchovská, V. A. / Vysušil, J. (1999): Nová učebnice obchodní němčiny 3. Betriebswirtschaft. Management Press, Praha.

Lopuchovská, V. A. / Piarová, E. (1999) Němčina pro státní správu l. Police History, Praha .

Lopuchovská, V. A. / Piarová, E. (2000) Němčina pro státní správu 2. Police History, Praha .

Lopuchovská, V. A. (2002): Erkenntnisse der Linguistik im Dienste des Integrationsprozesses. In: Antošová, A. a kol. Odborný jazyk v procesu evropské integrace. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. VŠE, Praha. S. 165-168.

Lopuchovská, V. A. (2003): Arbeit mit Fachtexten. Ein Leitfaden mit deutsch-tschechischem Wörterbuch. BL Group, Praha

Bureš, I./Lopuchovská, V. A. (2004): Zlatá pravidla ve vyjednávání nejen v podnikání. Management Press, Praha.

Lopuchovská, V./Piarová, E. Výsledky empirického šetření u studentů německého jazyka na PA ČR. In: Bezpečnostní teorie a praxe. Praha. Sborník policejní akademie ČR, 2004, č. 2. s. 65-70.

Bureš, I./ Lopuchovská, V. A. (2006) : Zlote zasady negocjacji. Helion. Gliwice

Bureš, I./Lopuchovská, V. A. (2007): Zlatá pravidla ve vyjednávání nejen v podnikání. Management Press, Praha. 1. vydání

Lopuchovská V. A. / Liedke, M. (2007): „Basis-Verständigung“ in deutsch-tschechischen Firmen. In: Söpper-Grabe,S./Vogt,K. (Hrsg.): Fremdsprachen in der Berufswelt /Foreign Languages in the World of Work. Peter Lang Verlag, Frankfurt a/M.

Lopuchovská V. A. (2007): SE-PARAT 1. Kompendium pro studium německého jazyka. Vydavatelství PA ČR, Praha.

Lopuchovská V./Liedke, M. (2007): Deutsch-tschechische Kommunikation im wirtschaftliche Umfeld. S.73. In: Lenz, Fridrich:Schlüsselqualifikation Sprache. Anforderungen-Standards – Vermittlung. Universität Hildesheim.

Lopuchovská V. A. (2007): Der globale Kontext im berufsbezogenen Fremdsprachenunterricht. In: Bär, Markus: Sprachen lernen, Menschenb bilden. Universität Gießen.

Bureš, I./Lopuchovská V. A. (2007): 10 zlatých pravidel překonávání nejčastějších komunikačních bariér. Management Press, Praha..

Lopuchovská V. A. (2008): SE-PARAT 2.Syntax - kompendium pro studium německého jazyka. Vydavatelství MSMD, Brno.

Lopuchovská V. A. (2008): Technikem der Orientierung in Texten. Essentials. MSD, Brno.

Lopuchovská V. A. (2008): Němčina pro manažery, ekonomy a pracovníky státní správy. Linde, Praha

Bureš, I./ Lopuchovská V. A. (2008): Zlatá pravidla vyjednávání nejen v podnikání. 2. vydání.Management Press, Praha.

Lopuchovská V. A. (2009): Studijní list: Polizeiliches Handeln. Linde, Praha.

Lopuchovská V. A. (2009): Deutsch kreativ. Eine neue Lernstrategie. MSD, Brno.

Lopuchovská, V. A. (2009): Němčina kreativně aneb Maturita? Třeba zítra! MSD, Brno.

Lopuchovská, V. A. / Wenk, Reinhard (2009): K významu fonetiky a fonologie při výuce němčiny. In: Sborník příspěvků ze IV. mezinár. konference Postavení jazykové výuky v profesní přípravě příslušníků ozbrojených sil a sborů. Str. 165-174. Vyšší a střední policejní škola, Praha.

Lopuchovská V. A. (2010): Texte und Tests zur Staatsverwaltung. MSD, Brno. ISBN 978-80-7392-125-5, 99 s.

Valopp R. /Lopuchovská V. A. (2010): Helfen und dienen. Ein Lehrbuch für die Staatsverwaltung. MSD, Brno. ISBN 978-80-7392-104-0, 125 s. + CD ROM

Lopuchovská V. A. (2011): Deutsch kreativ. 30 Themen mit Wortschatz, Texten, Tests und Grammatik auf einen Blick. MSD, Brno. ISBN 978-80-7392-142-2

Valopp R. /Lopuchovská V. A. (2011): Helfen und schützen. Ein Lehrbuch für die Staatsverwaltung mit deutsch-tschechischem Fachwörterbuch. MSD, Brno ISBN 978-80-7392-165-1, 319 s.

Lopuchovská V. A. - Buresch (2011): Wörter und Wendungen der deutschen und tschechischen Verwaltungssprache. Litera, Brno ISBN 80-903586-3-2, 252 s.

V. Lopuchovská (2012): Sandro M. Moraldo (Hg.) Internet.kom. Neue Sprach-und Kommunikationsformen im WorldWideWeb. Band II: Medialität, Hypertext, digitale Literatur. Rom: ACRANE editrice S.r.l. 2011, 167 Seiten (ISBN 978-88-548-3879-6, brosch. 11,00 €) Eine Rezension. In: Die Muttersprache. Vierteljahreszeitschrift für deutsche Sprache, Nummer 1, Jahrgang 122 (2012), S. 78-80

Lopuchovská, Vlasta A. /Kuntz, Lutz (2012): Die Varietäten des Deutschen im Unterricht DaF in Tschechien, Tagungsbericht aus dem Kolloquium in Prag In: Der Sprachdienst, Zeitschrift der Gesellschaft für deutsche Sprache, Nummer 3-4/12, Jahrgang 56 (2012), ISSN 0038-8459 S. 144-147.

Lopuchovská, Vlasta A: Zur „Basis-Verständigung“ in deutsch-tschechischen mittelständischen Firmen (2012): In: Cudzie jazyky v přeměnách času II. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ekonóm, Bratislava. S. 182-189, ISBN: 978-80-225-3454-3, str.182-189

Lopuchovská, Vlasta A: Deusch als Fremdsprache in Tschechien (2012): In: Der Sprachdienst, Zeitschrift der Gesellschaft für deutsche Sprache, Nummer 6/12, Jahrgang 56 (2012), ISSN 0038-8459 S. 265-272.

Lopuchovská, Vlasta A. (2013): DaF in Tschechien, Referat im Rahmen der Sektion G3 – IDT Bozen: Deutsch von innen, Deutsch von außen, elektronische Fassung – Sammelband der Tagung.

Lopuchovská, Vlasta A. (2016): Vzpomínky mi zůstanou. MSD Brno ISBN: 978-80-7392-255-9

Lopuchovská, Vlasta A. (2020): Zodiální znamení (Kutná Hora, ISBN 978-80-270-7689-5)

Lopuchovská, Vlasta A. (2021): Zodiální znamení/Tierkreiszeichen (druhé doplněné a rozšířené vydání, Kutná Hora, ISBN 978-80-270-9205-5)

Lopuchovská, Vlasta A. (2022): Testy z německého jazyka 1. díl (vlastním nákladem ISBN 978-80-11-00004-2)

Lopuchovská, Vlasta A. (2022): Testy z německého jazyka 2. díl (vlastním nákladem ISBN 978-80-11-01263-2)

Spolek ex libris (2023): Katalog Trienále české ex libris, (ISBN 978 - 80 - 908969-5-6)