V Sázavském klášteře budou k vidění např. tyto naše obrazy:


Zvu Vás na další společnou výstavu.


Na jedné z vernisáží Spolku sběratelů a přátel exlibris.


PF 2019

Všem, kteří mě podporují, děkuji z celého srdce a v tomto roce přeji vše dobré.